Ba thày cô vô học chơi some giữa trường Nanami Mizusaki, campuchia qua đây chơi à hiếm nha thời buổi covid thấy người ta đưa tay chào,vỏ lịch sự mĩm cười xả giao, không phải,có chút business cần làm à,thì ra là doanh nhân hèn chi có khí thế a không dám, vlxx không dám,buôn bán nhỏ thôi được coi là doanh nhân và được khen khí thế kosal vừa khoái vừa ngượng nhưng đắc ý nghỉ thầm, ây ,cũng xấp xỉ rồi mai nầy số kinh doanh không dưới trăm triệu mỷ kim mà không lẻ mình phát tướng sắp làm giàu…