Dì kế mỹ tâm lý chiều con chồng buồi dài Cassie Del Isla, động vì đã được Thủ trưởng lựa chọn tham gia chuyện cơ mật , Anh còn có chuyện gì bí mật Mai Thảo tuy chằn nhưng so với con chồng vẩn còn non tay nên chưa nhìn được ý con chồng Tưởng là con chồng còn có gì quan trọng cần bàn thảo thêm nên ngây thơ hỏi, Dỉ nhiên rồi Đức đứng lên đi đến gài móc cửa Anh Mai Thảo bây giờ mới hiểu nguýt con chồng, mặt mẹ kế đỏ bừng,không phải vì thẹn mà là vì thích thú, phim sex mỹ mẹ kế cũng thích nhửng…