Rát buồi khi xoạc cô đồng nghiệp lồn bót Yotsuha Kominato, cần nếu giúp được thì tôi giúp một tay, hi hi,bởi vậy mới nói nha nàng khánh nàng thiệt là hiểu ý người nàng thiệt khâm phục,hi hi,cũng không có gì lớn lao hihi,muốn nhờ nàng giới thiệu để nàng quen biết một người, là ai vậy khánh dè dặt đề cao cảnh giác, hi hi là như vầy hôm qua nàng thấy trên fb thu phong nhắc chuyện hôm qua chuyện lê thành long bị ăn quả đắng ạ, sex xxx là chủ tịch đức í mà khánh hảnh diện,làm ra vẻ…